🇦🇺 HỌC BỔNG 100% TỪ AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY 🇦🇺

🚩 Top 80 trường đại học của khu vực Châu Á Thái Bình Dương
🚩 Top 101-200 trường đại học hàng đầu thế giới
🚩 Trường nằm trong top 3 đại học tại Úc sở hữu tỷ lệ có việc làm cao nhất sau khi tốt nghiệp
🚩 Sinh viên ACU luôn được săn đón và có nhiều cơ hội làm việc rộng mở sau khi tốt nghiệp

🔔 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
🍀 Học bổng tự động Global Excellence $5,000/năm
- Áp dụng cho: Chương trình Cử nhân và Thạc sỹ khoa Luật và Business

🍀 Học bổng ACU International Student 50% học phí
- Áp dụng cho: tất cả các khóa học và chương trình học tại ACU
- Điều kiện tối thiểu: GPA đạt từ 5.8/7
- Điều kiện duy trì học bổng: giữ GPA từ 4.75/7 trong suốt quá trình học

🍀 Học bổng Mercy lên tới 100% học phí
- Áp dụng cho các khóa Cử nhân ở tất cả các ngành học
- Yêu cầu viết bài luận 750 từ về chủ đề “The sanctity of human life”
- Điều kiện duy trì học bổng: giữ GPA từ 4/7 trong suốt quá trình học

🔔 YÊU CẦU ĐẦU VÀO
🚩 Cử nhân IELTS 6.0

🚩 Thạc sỹ IELTS 6.5

#du_học #Australia #học_bổng