HỌC BỔNG 100% TỪ #Go8 - ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES‼️!

Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn đỉnh cao của #UNSW 
1. Xếp hạng #43 trên thế giới cho đánh giá chung và xếp hạng #27 trên thế giới cho khả năng xin việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp
2. Một trong 11 Trường Đại Học trên thế giới được đánh giá 𝐐𝐒 𝐅𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐮𝐬 cho chất lượng giảng dạy, môi trường học tập, khả năng xin việc của sinh viên, tính quốc tế và chất lượng các bài research
3. Trường có hơn 21 ngành học được xếp hạng TOP 50 trên thế giới
#15 cho Finance & Accouting
#14 cho Law
#12 cho Civil & Structural Engineering
 #34 cho Scocia Sciences
 #42 cho Arts & Humanities
Top 50 cho Medical School
+ Đào tạo số lượng Doanh Nhân nhiều nhất tại Úc
+ Từ trường vào tới CBD của Sydeny mất khoảng 20 phút đi Rail Train