HỌC BỔNG 20% CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI GRIFFITH UNIVERSITY, AUSTRALIA

Để ghi nhận những khó khăn tài chính COVID-19 đã tạo ra cho nhiều sinh viên và gia đình của họ, Đại học Griffith đang cung cấp cho sinh viên quốc tế học toàn thời gian ở các trường đại học, sau đại học và các chương trình Du học trong Trimester 2 và Trimester 3, 2020 với 20% học bổng đối với học phí của họ cho những học kỳ này.