HỌC BỔNG 20% TỪ ĐẠI HỌC GRIFFITH

📣 Dành cho sinh viên quốc tế nhập học các khoá Cử nhân và Thạc sĩ Trimester 2 và 3 năm 2020.

📣 Học bổng được xét tự động.