HỌC BỔNG 20% và 25% TỪ ĐẠI HỌC CANBERRA

University of Canberra áp dụng học bổng cho bằng Bachelor và Master của các ngành Science & Engineering khi đăng kí học full-time tại trường.