HỌC BỔNG 25% ĐẾN TỪ ĐẠI HỌC CHARLES DARWIN (SYDNEY) - ÚC

Hiện tại, Đại học Charles Darwin (CDU) đang cấp học bổng cho sinh viên quốc tế có visa sinh viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và đang nộp đơn xin học vào Khóa 1 năm 2020 tại cơ sở CDU Sydney. Học bổng chiếm 25% học phí mà không cần đơn đăng ký.

hoc-bong-du-hoc-uc-1

Học sinh sẽ nhận được gì?

  • Học bổng bao gồm 25% học phí cho toàn bộ thời gian học đại học hoặc sau đại học

Tiêu chí đủ điều kiện:

  • Ứng viên phải nộp đơn để bắt đầu học tại Sydney trong Khóa 1, 2020;
  • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào học thuật và tiếng Anh của trường đại học cho khóa học đã chọn.
  • Ứng viên phải có tổng điểm trình độ chuyên môn đã hoàn thành cao nhất là 60%
  • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế có thị thực du học
  • Ứng viên không nên có một học bổng khác từ một cơ quan tài trợ của Úc hoặc nước ngoài do CDU quản lý