HỌC BỔNG 30% CHO CHƯƠNG TRÌNH PATHWAY LÊN ĐẠI HỌC TASMANIA & CHARLES DARWIN

UP Education mang đến cho học sinh các chương trình chuyển tiếp lên những trường đại học danh tiếng tại Úc như TasmaniaCharles Darwin.

Programmes

Charles Darwin University International College

Diploma năm 1:
Diploma of Business Studies
Diploma of Information Technology

Dự bị Thạc sĩ:
International Masters Qualifying Program
International Masters Preparation Program

Học bổng:
30% CDU pathway programmes cho intake Q1/2020
VCIHAS 50% và 25% mỗi năm
Global Excellence: 50% cho năm nhất và 10% những năm tiếp theo

University of Tasmania International Pathway College

Foundation Study Program
International First Year Diploma
Pre-Masters Program

Học bổng:
Foundation Studies Program: Tất cả học sinh nhập học được nhận học bổng trị giá 10% học phí
Pre-Masters Program: Tất cả học sinh nhập học được nhận học bổng trị giá 10% học phí
International First Year Diploma: Tất cả học sinh nhập học được nhận học bổng trị giá 20% học phí

*Cơ hội định cư tại Tasmania:
Chính phủ Tasmania hiện đang tích cực tài trợ cho các du học sinh có cơ hội được định cư tại đây với các lợi thế sau:

📣Cộng điểm trên thang Test point (xét bởi Department of Home Affairs) cho:

▪️Visa Skilled Nominated, visa (subclass 190): 5 điểm
▪️Visa Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) : 15 điểm