HỌC BỔNG 30% TỪ SWINBURNE UNIVERSITY CHO CHƯƠNG TRÌNH POSTGRADUATE NGÀNH STEM

 Đại học Swinburne, Australia dành cho sinh viên nhập học các ngành STEM bậc Thạc sĩ học bổng 30% với những yêu cầu sau:

+ IELTS 6.5 (Academic), không band nào dưới 6.0

+  Đăng ký học các khoá học:

▪ Master of Engineering Science
▪ Master of Information Technology
▪ Master of Professional Engineering
▪ Master of Science (Biotechnology)
▪ Master of Construction and Infrastructure Management
▪ Master of Data Science
▪ Master of Cybersecurity