HỌC BỔNG 50% TỪ UNIVERSITY OF ADELAIDE - AUSTRALIA

Global Academic Excellence Scholarship 50%

Cử nhân: ATAR 98 hoặc tương đương

Thạc sĩ: GPA 6.8 /7 OR hoặc tương đương

Global Citizens Scholarship 30%

1. Nhập học khoá Cử nhân

Sinh viên hoàn thành lớp 12 với ATAR tương đương 80 sẽ nhận được học bổng 15%
Sinh viên hoàn thành lớp 12 với ATAR tương đương 90 sẽ nhận được học bổng 30%

2. Nhập học khoá Thạc sĩ
GPA tối thiếu đạt 5.0/7 sẽ được nhận học bổng 15%
GPA tối thiếu đạt 6.0/7 sẽ được nhận học bổng 30%

🏅Khoá mới năm 2020
Bachelor of Applied Data Analytics
Bachelor of Information Technology
Master of Strategic Media
Master of Science

3.Quyền ở lại làm việc cho sinh viên quốc tế

Ngoại trừ các thành phố Sydney, Melbourne or Brisbane, sinh viên quốc tế học tập tại vùng regional, cụ thể là Adelaide, sẽ được cộng thêm 1 năm ở lại làm việc sau tốt nghiệp.