HỌC BỔNG CHANCELLOR TỪ ĐẠI HỌC QUỐC GIA AUSTRALIA - AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

1. Học bổng Chancellor's International:

- Giảm thiểu tối đa học phí trong thời hạn 1 năm
- Giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới
- Đặt nền tảng cho sự thành công trong học tập bằng cách trao cho sinh viên nhiều thời gian và năng lượng hơn

2.  Ngoài ra, sinh viên có thể sử dụng bài kiểm tra tiếng Anh Duolingo (DET) để đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh của trường để nhập học vào các khóa học kỳ 1, 2021.