HỌC BỔNG CỬ NHÂN - TRUNG CẤP Y TẾ - SỨC KHỎE - DỊCH VỤ NHÂN SINH TORRENS UNIVERSITY AUSTRALIA 2017 - 2018

HỌC BỔNG CỬ NHÂN - TRUNG CẤP Y TẾ - SỨC KHỎE - DỊCH VỤ NHÂN SINH THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TORRENS UNIVERSITY AUSTRALIA 2017 - 2018 

"Torrens University Australia" (Torrens) thuộc hệ thống Laureate International Universities, một mạng lưới quốc tế hàng đầu gồm 70 trường đại học chất lượng và sáng tạo tại 25 quốc gia. Sinh viên của chúng tôi được trải nghiệm các khóa học sáng tạo được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành và khi tốt nghiệp, sinh viên Torrens có kinh nghiệm làm việc chuyên môn thông qua chương trình Thực tập Chuyên ngành do nhà trường sắp xếp.

Các học bổng sau sẽ được trao cho các sinh viên có nguyện vọng theo học các chương trình sức khoẻ tại Torrens, bắt đầu vào kỳ 2, tháng 6 năm 2017, áp dụng cho sinh viên nhập học thẳng.

 Loại học bổng: 20% cho các sinh viên quốc tế học các khoá sau vào kỳ 2, tháng 6 năm 2017. 
 Tiêu chí tuyển chọn: Tất cả các sinh viên quốc tế hộp hồ xin cho các chương trình của Laureate Australia (Torrens và THINK) cho các chương trình dưới đây.
Các điều khoản và điều kiện:
• Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và cho các môn học lần đầu. Sinh viên vẫn đóng đầy đủ các loại phí khác và các môn học lại.

 Phần trăm học bổng: 
• 20% cho sinh viên quốc tế nhập học các chương trình sau:
o Trung Cấp Y Tế và Sống Khoẻ/ Diploma of Health and Wellbeing
o Trung Cấp Dịch Vụ Nhân Sinh/ Diploma of Human Services
o Cử Nhân Dịch Vụ Nhân Sinh (Lão Hoá)/ (Bachelor of Human Services (Ageing) 
o Cử Nhân Dịch Vụ Nhân Sinh (Khuyết Tật)/ Bachelor of Human Services (Disability)
o Cử Nhân Khoa Học Sức Khoẻ (Thẩm Mỹ Học) / Bachelor of Health Science (Aesthetics)

Tên khoa: Khoa Sức Khoẻ Torrens
Ngày và kỳ áp dụng: Kỳ 2, 2017 vào tháng 6 2017
Ngày kết thúc: Kỳ 2, 2017
Các chi tiết khác: không áp dụng cho sinh viên học các chương trình tiếng Anh.

 YÊU CẦU TIẾNG ANH
Yêu cầu nhập học thẳng khóa cử nhân là IELTS 6,0 (không có điểm thành phần dưới 5,5) và cho chương trình trung cấp là IELTS 5,5 (không có điểm thành phần dưới 5,0) và sinh viên cần đạt yêu cầu Anh ngữ tại thời điểm nộp hồ sơ. "

 LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ
Sinh viên nộp hồ sơ học bổng thông qua công ty du học là đại diện tuyển sinh của Torrens tại Việt Nam. Vui lòng gửi email Bộ Hồ Sơ Học Bổng hoàn chỉnh đến: 
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và phát triển Quốc tế Hà Phương ( Hà Phương IED) 
Email: duhoc@haphuongied.com.vn - haphuongied@gmail.com
Tiêu đề: 2017-2018 Health Scholarships for