HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC TẠI VÙNG MIỀN TẠI AUSTRALIA: 15,000 AUD


◾️ Chương trình hỗ trợ sinh viên mới hoặc sinh viên quốc tế học tập tại khu vực Regional tại Úc.
◾️ Cung cấp cho sinh viên trải nghiệm học tập chất lượng cao khi họ sống và học tập tại khu vực Regional.

I. Điều kiện cần:
1. Là một sinh viên mới, toàn thời gian, bắt đầu vào năm 2020 đến TAFE NSW vào các địa điểm và khóa học được xác định.
2. Duy trì tình trạng cư trú liên tục trong tại một khu vực Regional của Úc.
3. Tuân thủ các quy tắc, một khóa học có thể học tập bên ngoài khu vực.
4. Duy trì hiệu lực của visa du học (áp dụng với sinh viên quốc tế).

II.  Hạn chót nộp: 29/5/2020.