HỌC BỔNG FOUNDATION TẤT CẢ CÁC NGÀNH TẠI AUSTRALIA NATIONAL UNIVERSITY COLLEGE

Học bổng giá trị lên đến 50.000AUD (Được chia đều cho 2 năm học: Pathway và năm đầu đại học) dành cho sinh viên quốc tế!

Standard/Rapid Foundation:
▪️Intakes: Tháng 1, 4,7, 10.
▪️Yêu cầu học thuật: Tốt nghiệp lớp 11. Điểm trung bình trên 7.5.
▪️Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.0 không band nào dưới 5.5.

 

Extended Foundation:
▪️Intakes: Tháng 5, 11.
▪️Yêu cầu học thuật: Tốt nghiệp lớp 11. Điểm trung bình trên 7.0.
▪️Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 5.5 không band nào dưới 5.0.

Diploma (Computing/ Creative Design/ Liberal Studies/ Music/ Science):
▪️Intakes: Tháng 2, 7.
▪️Yêu cầu học thuật: Tốt nghiệp lớp 12. Điểm trung bình trên 7.5.
▪️Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.0 không band nào dưới 5.5.