HỌC BỔNG HẤP DẪN - TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI TASMANIA CUNG CẤP HỌC BỔNG 25% và 1.000 AUD cho TAFE

1. Học bổng 1.000 AUD khi đăng ký theo học TAFE vào tháng 2/2021 các ngành:
- Laboratory technology
- Engineering
- Hospitality
- Tourism
- Commercial Cookery
- Information Technology

2. Học bổng 25% học phí năm đầu tiên khi:
- Đăng ký học tại trường Công lập tỉnh bang Tasmania
- Thời gian học ít nhất 2 năm

+ Giới hạn: 26 (+6) suất học bổng
+ Thời gian đăng ký học bổng: đến hết ngày 20/09/2020

3. Lợi ích của việc học tập tại Tasmania:
- Học phí phải chăng
- Phong cách sống rất thư giãn
- Nhiều hỗ trợ và học bổng cho sinh viên quốc tế