HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 TỪ PURES COLLEGE OF TECHNOLOGY, CANADA

Pures College of Technology rất thấu hiểu những ảnh hưởng của Covid-19 lên kinh tế. Để hỗ trợ cho tân sinh viên, trường đã mở suất học bổng đầu vào cho kỳ nhập học tháng 9/2020 với tên gọi “Student Emergency Support Scholarship”.

🍁Học bổng đầu vào khóa tiếng Anh ESL trị giá CAD $1,000
🍁 Học bổng đầu vào Khóa chính trị giá CAD $1,000 khi sinh viên đạt điểm IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0)
🍁 Học bổng đầu vào Khóa chính trị giá CAD $500 khi sinh viên đạt điểm IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0)