HỌC BỔNG KHỦNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ: UNIVERSITY OF CANTERBURY

 Những tấm suất học bổng may mắn cuối cùng sẽ dành cho những sinh viên ưu tú biết nắm bắt cơ hội. Số lượng học bổng có hạn các bạn hãy nhanh tay apply hồ sơ nhé.

1. 𝗨𝗖 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽
Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình đào tạo tại College of Engineering bậc Đại học.
Trị giá học bổng: $15,000 NZD
Deadline: 15 /08 /2020
Campus: College of Engineering

2. 𝗨𝗖 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (𝗢𝗳𝗳𝘀𝗵𝗼𝗿𝗲)
Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình bậc Đại học.
Trị giá học bổng: $15,000 NZD
Deadline: 31 /10 /2020

3. 𝗨𝗖 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽
Eligibility: Sinh viên đăng ký ngành Product Design
Trị giá: $5,000 NZD
Deadline: 15 /08 /2020
Campus: College of Engineering