HỌC BỔNG LỚN ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH GIÁ SỐ 1 TẠI ÚC

+ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐁𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐀𝐔𝐃 $𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 cho chương trình pathway vào trường Đại Học Quốc Gia ÚC. Ngôi trường danh giá, 𝒙𝒆̂́𝒑 𝒉𝒂̣𝒏𝒈 #31 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒗𝒂̀ #1 𝒕𝒂̣𝒊 𝑼́𝒄.
 

+Học Bổng được trao trong 2 năm- Mỗi năm AUD $25,000. Học Bổng được trao cho chương trình Foundation và một năm cho chương trình đại học tại ANU.