HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020 TỪ UNIVERSITY OF SOUTH QUEENSLAND

www.usq.edu.au

Hiện nay Bachelor Nursing tại USQ vừa còn chỗ vừa có 10% học bổng cho intake 2020. Các ngành khác sẽ có hoc bổng 25% kèm destination scholarship 15.000 AUD nếu học tại Toomba campus.