HỌC BỔNG NHIỀU NĂM CHO NGÀNH QUẢN TRỊ KỊNH DOANH TẠI TRƯỜNG WESTERN SYDNEY UNIVERSITY

Trường Western Sydney University (WSU) cung cấp 2 lựa chọn được chia thành 3 thể loại (Tiền, Thị trường, Quản lý)
- Cử nhân kinh doanh: 3 năm
- Thạc sĩ kinh doanh: 2 năm

* Học bổng: 'đến trược được phục vụ trước' (first-come-first-served), , chúng dành cho cả sinh viên Đại học & Sau đại học:
+ Tặng 50% học phí - Điểm trung bình lớp 12 từ 9.0 trở lên hoặc điểm trung bình Uni từ 8,5 trở lên.
+ Học bổng nhiều năm $7.500 - Điểm trung bình năm lớp 12 từ 8,5 trở lên hoặc điểm trung bình Uni từ 7.1 trở lên.
+ Học bổng nhiều năm trị giá $5.000 - Điểm trung bình lớp 12 từ 8.0 trở lên hoặc điểm trung bình Uni từ 6,7 trở lên.

1. Các điểm nhấn chính về WSU:

du-hoc-Uc

+ Top 2% trường đại học hàng đầu thế giới.
+ Trường đại học số 1 tại Sydney vì sự hài lòng của nhà tuyển dụng.
+ 81% tổng thể hài lòng tốt nghiệp trên trung bình quốc gia.
+ 84% học sinh được làm việc 4 tháng sau khi tốt nghiệp.
+ Cơ sở 5 sao, giảng dạy hòa nhập và đổi mới.
+ Các chuyên ngành toàn diện để bao gồm Phân tích kinh doanh, Khách sạn và Du lịch.

2. Thông tin chương trình:

* Cử nhân kinh doanh:
+ Điều kiện đầu vào: Lớp 12 trở lên

+ Điều kiện tiếng Anh: 6.5 không có band  nào dưới 6

+ Kì nhập học: Tháng 3 và Tháng 7

+ Học phí: $28,080 (2020)

* Thạc sĩ Quản trị kinh doanh:

+  Điều kiện đầo vào: Hoàn thành chương trình cử nhân trở lên

+ Điều kiện tiếng Anh: 6.5 không có band nào dưới 6

+ Kì nhập học: Tháng 1/ Tháng 4/ Tháng 6/ Tháng 9

+ Học phí: $31,720