HỌC BỔNG SỚM $3.000 TỪ ĐẠI HỌC LA TROBE - AUSTRALIA

ĐIỀU KIỆN:

+ Học sinh phải bắt đầu vào học tháng 2 năm 2020 cho chương trình Văn bằng.
+ Điểm trung bình lớp 12 trên 6.0.
+ Học bổng dành cho sinh viên học ELICOS trước kỳ nhập học tháng 2.
+ Sinh viên phải chấp nhận và thanh toán học phí càng sớm càng tốt. Học bổng có hạn.
+ Sinh viên đã có offer nhưng chưa được chấp nhận vào học vẫn đủ điều kiện.
+ Áp dụng tại các cơ sở Melbourne và Sydney.
+ Học bổng sẽ được cấp cho học kỳ thứ hai của chương trình Văn bằng.

Business course

Học bổng Không học bổng Học bổng 25%
Năm 1 (Văn bằng) $29,400 $26,400 ($3,000 diploma early bird)
Năm 2 $31,600 $23,700 ($31,600 x 25% = $7,900)
Năm 3 $31,600 $23,700 ($31,600 x 25% = $7,900)
Tổng tiền $92,600 $73,800 (tiết kiệm $18,800)