HỌC BỔNG TRỊ GIÁ $15,000 TẠI CHARLES STURT UNIVERSITY

+ Hiện tại trường Charles Sturt đang có chương trình học bổng trị giá gần 240,000,000 VND cho học sinh của các ngành Bachelor of Accounting và Communications (Journalism) hoặc Master of IT cho học kỳ tháng 7 năm 2020.

+ Hạn chót nộp hồ sợ: 30/6/2020