KAPLAN ENGLISH GIẢM ĐẾN 25% HỌC PHÍ

Dành cho học sinh Việt Nam:

- Giảm 25% học phí tại tất cả các trường Úc (tourist visa ONLY)
25% học phí tại tất cả các trường New Zealand (Vietnam, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan, Bhutan)

- Giảm 25% học phí cho các khoá Tiếng Anh tại Úc nếu học sinh đăng kí khoá package.

Kaplan Business School là học viện tư đầu tiên hiện đang có những khoá mới như sau:

Graduate Certificate in Business Analytics
Graduate Diploma of Business Analytics
Master of Business Analytics
Master of Business Analytics (Extension)

 

KAPLAN BUSINESS SCHOOL TẠI ADELAIDE

Quyền ở lại làm việc cho sinh viên quốc tế.
Ngoại trừ các thành phố Sydney, Melbourne or Brisbane, sinh viên quốc tế học tập tại vùng regional, cụ thể là Adelaide, sẽ được cộng thêm 1 năm ở lại làm việc sau tốt nghiệp.