MƯA HỌC BỔNG TRÊN LÃNH THỔ ÚC PART 1

* Học bổng Đại học quốc gia Úc - Australian National University Scholarship lên tới $50,000 AUD

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế apply chương trình Foundation và Diploma

+ Trị giá: $50,000 AUD/ 2 năm ($25,000 AUD dành cho 1 năm học pathway và $25,000 AUD dành cho Year 1)

+ Phương thức xét duyệt: tự động

+ Số lượng: 150 suất

+ Yêu cầu:

- Đăng ký vào chương trình pathway

- Đáp ứng đủ điều kiện của khoá học (không áp dụng cho conditional offer)

1. Học bổng Perth Taylors College trị giá 10,000 AUD

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên apply chương trình Foundation và Diploma

+ Trị giá: $10,000 AUD

+ Yêu cầu:

- Dành cho sinh viên apply kỳ tháng 10/2020

- Đáp ứng đủ điểu kiện đầu vào của khoá học

- Số lượng hỗ trợ có hạn, ưu tiên học sinh nộp hồ sơ sớm

* Các chương trình áp dụng:

- UWA Foundation program – Advanced

- Diploma of Commerce

- Diploma of Science

** Học bổng 30% học phí từ University of Adelaide

2. University of Adelaide Global Citizens scholarships:

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế apply chương trình đào tạo bậc Đại học và sau Đại học.

+ Trị giá: 15% - 30% tuition fee

+ Phương thức xét duyệt: Học bổng tự động

+ Yêu cầu: GPA tối thiểu 8.0/10

3. Higher Education scholarships:

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế apply trực tiếp chương trình đào tạo bậc Đại học và sau Đại học.

+ Trị giá: 25% học phí

+ Phương thức xét duyệt: Học bổng tự động

+ Yêu cầu:

- GPA tối thiểu 8.0/10

- Sinh viên phải đóng đủ học phí.

- Học sinh chỉ được nhận 1 chương trình học bổng, không áp dụng đồng thời 2 học bổng cùng lúc.

4. University of Adelaide College pathway (Kaplan pathway):

+ Trị giá: 25% – 30% học phí,

+ Áp dụng với:

- Chương trình Dự bị ĐH: Hết lớp 11, GPA >7.5-8.5, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)

- Chương trình Cao đẳng: Hết lớp 12, GPA >7.2, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)