MƯA HỌC BỔNG TRÊN LÃNH THỔ ÚC PART 2

I. Univeristy of Tasmania : Cơ hội duy nhất nhận Học bổng 50% năm 2020 dành riêng cho sinh viên Việt Nam

+ Trị giá: 50% học phí, kéo dài suốt khoá học

+ Phương thức xét duyệt: tự động

+ Yêu cầu:

Áp dụng cho học sinh đăng ký học kỳ tháng 7/2020; không áp dụng cho học kỳ năm 2021.

Đáp ứng đủ yêu cầu của khoá học.

A. Các khoá học áp dụng:

+ Agricultural Science/ Khoa học nông nghiệp (73M)

+ Agriculture and Business/ Nông nghiệp & Kinh doanh (P3K)

+ Environmental Science/ Khoa học Môi trường (73U)

+ Architecture and Built Environments/ Môi trường kiến trúc & xây dựng (P3H)

+ Engineering/ Kỹ sư (Specialisation/ Chuyên ngành) - P4D

+ Engineering/ Kỹ sư (Civil, Electronics & Communications,  Electrical & Electronics, Electrical Power, and Mechanical/  Xây dựng dân dụng, Điện tử & Viễn thông, Điện & Điện tử, Cơ khí (P4F1)

+ Global Logistics and Maritime Management/ Vận tải quốc tế & Quản lý hàng hải (P3E)

+ Information and Communication Technology/ Công nghệ thông tin & Truyền thông (P3T)

+ Marine and Antarctic Science/ Khoa học Hàng hải & Nam cực (P3L)

+ Science/ Khoa học (P3O)

+ Surveying and Spatial Sciences/ Khoa học Không gian & Khảo sát (73G)

Ngoài ra nếu sinh viên nào đã xin được offer nhưng không muốn học online thì học sinh có thể yêu cầu accept offer hoặc đặt cọc trước ($7,000 hoặc $8,000 tuỳ chương trình học) rồi xin deffer sang 2021 thì sẽ giữ được học bổng 50% này.

II. CHARLES DARWIN UNIVERSITY: Học bổng trị giá 50% học phí

+ Vice-Chancellor's International High Achievers Scholarships (VCIHAS)

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế

+ Trị giá: lên tới 50% học phí áp dụng cho toàn khóa học.

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

+ Yêu cầu:

- Sinh viên đăng ký chương trình đào tạo bậc Đại học và sau Đại học.

- Đáp ứng đủ yêu cầu của khóa học.

- GPA tối thiểu đạt 85%

III. CDU Global Excellence Award

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế

+ Trị giá: lên tới 50% học phí năm đầu, và 10% cho những năm tiếp theo

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

+ Yêu cầu:

- Sinh viên đăng ký chương trình đào tạo bậc Đại học và sau Đại học.

- Đáp ứng đủ yêu cầu của khóa học.

- GPA tối thiểu đạt 80%

IV. CDU Global Leader Award

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế

+ Trị giá: lên tới 25% học phí năm đầu và 10% cho các năm kế tiếp.

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

+ Yêu cầu:

- Sinh viên đăng ký chương trình đào tạo bậc Đại học và sau Đại học.

= Đáp ứng đủ yêu cầu của khóa học.

- GPA tối thiểu đạt 70%

V. CDU Global Achiever Award

+ Đối tượng áp dụng: Sinh viên quốc tế

+ Trị giá: lên tới 15% học phí năm đầu.

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

+ Yêu cầu:

- Sinh viên đăng ký chương trình đào tạo bậc Đại học và sau Đại học.

- Đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của khóa học.

- GPA tối thiểu đạt 60%