NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG CỦA CHARLES DARWIN UNIVERSITY - AUSTRALIA

Đại học Charles Darwin (CDU) đi trước hầu hết các trường đại học khác ở Úc trong hai biện pháp quan trọng nhất đối với sinh viên: tìm việc làm sau khi tốt nghiệp và mức lương khởi điểm.

Bản hướng dẫn về các trường đại học tốt 2019 - 2020 đã đưa ra báo cáo rằng sinh viên tốt nghiệp CDU đạt mức lương khởi điểm tốt nghiệp cao nhất là 65.200 đô la, đứng đồng hạng nhất với Đại học Nam Queensland.

 CDU cũng được xếp hạng thứ hai trong số tất cả các trường đại học ở Úc về số lượng sinh viên tốt nghiệp có được việc làm toàn thời gian.

Khoảng 83% sinh viên tốt nghiệp CDU đã làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp.