ONTARIO INVESTMENT PROGRAM - CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ MỚI TẠI ONTARIO CHO CÁC DOANH NHÂN

Chương trình Ontario Investment Program dự kiến sẽ được giới thiệu từ tháng 10 năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển đồng đều các khu vực và các lĩnh vực kinh tế khác nhau của Ontario, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh lợi ích kinh tế cho vùng, việc đầu tư còn mang lại cơ hội định cư cho nhà đầu tư.

dinh-cu-tai-uc

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:
- Đương đơn đầu tư CAD 1,250,000 (trong đó CAD 250,000 không hòan lại) vào một trong những dự án phức hợp tại Ontario như Phát triển nhà nở, Khai khóang, Trồng rừng, Du lịch (Khách sạn...) và Y tế (Nhà dưỡng lão)
- Tạo ra ít nhất 3 công ăn việc làm cho người dân trong vùng trong vòng 12 tháng.
- Hòan tất hồ sơ báo cáo về việc làm, chứng nhận đầu tư.
- Đơn vị quản lý dự án và nguồn đầu tư sẽ nộp báo cáo việc làm, chứng nhận đầu tư cho tỉnh bang Ontario để nhà đầu tư được xem xét Đề cử chính thức (Nomination)
- Sau khi có Nomination, đương đơn có thể nộp hồ sơ xin thường trú nhân (PR) cho cả gia đình theo chương trình đề cử của tỉnh bang Ontario

2. YÊU CẦU:
- Đương đơn là chủ doanh nghiệp hoặc ở vị trí quản lý cấp cao 3 năm trong vòng 5 năm gần nhất VÀ
- Thu nhập ròng 2 năm gần nhất từ CAD 200,000 (~4 tỷ) trở lên và dự đóan sẽ hơn con số này trong năm kế tiếp HOẶC
- Thu nhập ròng của đương đơn + vợ/chồng từ CAD 300,000 (~6 tỷ) trở lên và dự đóan con số này sẽ tăng lên trong năm kế tiếp HOẶC
- Giá trị tài sản ròng hơn CAD 2 triệu sau khi trừ các khỏan nợ HOẶC
- Có nguồn cho tặng từ cha mẹ, với điều kiện giá trị tài sản ròng của cha mẹ ít nhất là CAD 2 triệu.
- Chưa từng phạm tội
- Không có vấn đề về sức khỏe (phổi, lao)