RAFFLES SINGAPORE TRAO HỌC BỔNG LÊN TỚI 11,770 SGD

+ Học bổng tại Raffles Singapore áp dụng cho kì nhập học tháng 10/2020 và tháng 1, 4, 7, 10/2021.

+ Chương trình Học Bổng 10% Học Phí – (lên đến SGD 11,770) được áp dụng cho các chương trình sau:

1. 1 năm Thạc Sĩ: (Kì nhập học tháng 1 và 7/2021)
▪ Học sinh phải đăng kí và đóng học phí trước ngày 30/9/2020.
▪ Mức học bổng: SGD 3,210 (10% OFF) + 1,070 (đóng tiền theo năm)

2. 3 năm Cử Nhân: (Kì nhập học tháng 10/2020, và tháng 1, 4, 7, 10/2021)
▪ Đối với kì tháng 10/2020: Học sinh phải đăng kí và đóng học phí trước ngày 30/8/2020.
▪ Đối với các kì nhập học năm 2021: Học sinh phải đăng kí và đóng học phí trước ngày 30/9/2020.
▪ Các khóa cử nhân Thiết Kế: mức học bổng: SGD 9,630 (10% OFF) + 2,140 (đóng tiền theo năm)
▪ Khóa cử nhân Marketing Thời Trang, mức học bổng: SGD 7,704 (10% OFF) + 1,070 (đóng tiền theo năm)


3. Mức giảm 10% OFF sẽ được trừ vào học phí năm cuối cùng.