RẤT NHIỀU HỌC BỔNG LỚN CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TỪ ĐẠI HỌC ELMHURST, CHICAGO, MỸ TRONG NĂM HỌC 2020

1. HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT:
· International Chairman’s Award: Học bổng trị giá $20,000/năm cho bất kỳ sinh viên năm thứ nhất nào sẽ học tại Elmhurst bằng visa F-1. Học bổng được gia hạn lại mỗi năm học (có điều kiện áp dụng).
· International Discovery Award: Học bổng xét duyệt học bạ, có giá trị từ $1,000 đến $5,000/năm (mỗi mức cách nhau $1,000); và được cộng dồn với International Chairman’s Award.
2. HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRAO ĐỔI:
· Học bổng xét duyệt học bạ từ $8,000/năm đến $17,000/năm như sau:
+ Loại xuất sắc: $17,000/năm
+ Loại Giỏi: $13,000/năm
+ Loại Khá: $10,000/năm
+ Loại Trung bình khá: $8,000/năm
· International Discovery Award: $5,000/năm (không dựa trên thành tích học tập và được cộng dồn với học bổng xét duyệt học bạ)
3. HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN BẬC SAU ĐẠI HỌC:
$5,000 International Graduate Scholarship

 i. ELMHURST UNIVERSITY

hoc-bong-du-hoc-my

- Thành lập năm 1871.
- Tọa lạc tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.
- Được bình chọn TOP các trường đại học toàn diện nhất tại vùng Trung Tây với chương trình học đa dạng và chất lượng đào tạo vượt trội.
- Top 4 trường Đại học tốt nhất bang Illinois
- 93% sinh viên tốt nghiệp Elmhurst nhận được công việc toàn thời gian hoặc học tiếp lên trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

* Ưu điểm:
- Chương trình nghề nghiệp của trường cung cấp hơn 2.000 lựa chọn công việc cho sinh viên thực tập và kiếm việc làm.
- Lớp học sĩ số thấp, dưới 20 học sinh.
- Chương trình Giáo dục Quốc tế tại 44 Quốc gia, với hơn 200 trường Đại học liên kết.