SWINBURNE UNIVERSITY ( AUSTRALIA): HỌC BỔNG 30% SCHOLARSHIP CHO KHOÁ THẠC SĨ

Học bổng George Swinburne STEM Achievement PG cho kì intake 2020 trị giá 30% học phí, áp dụng với học sinh quốc tế nhập học khoá thạc sĩ.

du-hoc-thac-si-Uc

* Các khoá học áp dụng:

Master of Engineering Science
Master of Information Technology
Master of Professional Engineering
Master of Science (Biotechnology)
Master of Construction and Infrastructure Management
Master of Data Science
Master of Cybersecurity

du-hoc-thac-si-Uc-2