SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY: HỌC BỔNG 30% CHO KHOÁ MASTER OF I.T

* Intake tiếp theo: 25/05/2020
+ Yêu cầu nhập học:
Bằng Cử Nhân IT với các kĩ năng: computer programming, web system development, database, and business applications of computer systems.
+ IELTS 6.5, không band nào dưới 6.0