THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA TẠM NGƯNG NHẬN HỒ SƠ

Theo thông báo mới nhất từ UWA, trường sẽ không nhận bất kỳ hồ sơ nào của học sinh đăng ký nhập học cho kỳ tháng 2 năm 2020 từ ngày 29/12/2019. Hồ sơ học sinh nhận sau ngày 29/12 sẽ được xét duyệt cho kỳ học tháng 7 năm 2020.

Trường khuyến khích học sinh hoàn tất và nộp hồ sơ cho trường sớm để kịp lịch nhâp học khoá tháng 2 năm 2020.

*Học bổng cho học sinh giỏi Việt Nam:

Chương trình học bổng UWA International Achievement sẽ trao các phần học bổng tưởng thích cho học sinh giỏi ở Việt Nam, trường sẽ xét và cấp học bổng dựa trên điểm lớp 12 của học sinh.

Giá trị học bổng lên đến $30,000AUD/năm