Thông tin Học bổng Endeavour Scholarships and Fellowships của Australia.

Học bổng Endeavour là học bổng cạnh tranh quốc tế có uy tín được tài trợ bởi Chính phủ Australia, tạo cơ hội cho thế hệ lãnh đạo toàn cầu kế tiếp thực hiện việc học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia và cho công dân Australia có thành tích cao có cơ hội thực hiện các chương trình này ở nước ngoài. Học bổng này dành cho tất cả các ngành và không giới hạn độ tuổi. Các bạn quan tâm hãy vào đường link: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

để tìm hiểu thông tin.

Đại sứ quán Australia đã bắt đầu nhận hồ sơ các ứng viên sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ là 11:59 pm (Australian Eastern Standard time) ngày 30 Tháng 6 năm 2017.

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx

Chúc các bạn thành công.