THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG STENBERG COLLEGE (CANADA)

Trường Cao đẳng Stenberg được Bộ Giáo dục Tiên tiến của chính phủ BC công nhận thông qua Chi nhánh Tổ chức Đào tạo Tư nhân (PTIB). Stenberg tập trung vào việc cung cấp các chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe và con người tốt nhất, tập trung vào giáo dục thực tế và phân phối sáng tạo. Các chương trình của trường được phát triển trong sự liên kết chặt chẽ với các nhà tuyển dụng và ngành công nghiệp, đảm bảo rằng sinh viên được dạy các kỹ năng cần thiết và có liên quan cho một sự nghiệp có ý nghĩa.

Trường Cao đẳng Stenberg và Học viện Công nghệ British Columbia (BCIT) đã hợp tác để tạo ra Trường Cao đẳng Stenberg - BCIT Pathway: cho phép sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Stenberg vào Trường Kinh doanh của BCIT. Các sinh viên hoàn thành toàn bộ lộ trình sẽ có cơ hội nhận Bằng Cao đẳng Kinh doanh BCIT và bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) bên cạnh Bằng Cao đẳng Stenberg.

97% sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được tuyển dụng trong lĩnh vực nghiên cứu của họ trong vòng 6 tháng sau khi hoàn thành chương trình. Stenberg College là một tổ chức giáo dục Canada tự hào với danh tiếng đặt biệt và có cam kết tuyệt đối cho sinh viên của trường cũng như thành công cho sinh viên trong tương lai.