UNIVERSITY OF ADELAIDE: NHIỀU HỌC BỔNG HẤP DẪN CHO NĂM HỌC 2020

I. Chương trình Học Bổng 
+ Học bổng cho chương trình Đại học:
· GPA lớp 12 : 8.0+ --> 15%
· GPA lớp 12 : 9.0+ --> 30%
+ Học bổng cho chương trình Thạc sỹ:
Những trường đại học Section 1
· GPA ~ 5.0/ 7 --> 15%
· GPA ~ 6.0/ 7 --> 30%
+ Global Academic Excellence Scholarship: Học Bổng 50% toàn bộ khóa học với điểm GPA 9.8+ cho chương trình đai học và GPA 6.5/7 cho chương trình Master.

II. Tại Sao Chọn Trường Đại Học Adelaide (University of Adelaide)
▪Xếp hạng #106 thế giới (2020)
▪Xếp hạng #7 của Úc - Trường nằm trong G8 - 8 trường danh giá nhất của Úc.

▪Những ngành thế mạnh của trường
· Engineering (Chemical, Electrical, Electronic, Mechanical, Civil)
· Computer Sciences (AI, Cyber Security , Data Science)
· Architecture
· Business & Economics (Accounting, Finance, Entrepreneurship, Management)
· Law
· Nursing
· Health and Medicine
· Education (Teaching)
· Social Studies (arts)
· Media
· Science (Agriculture, Food and Wine, Biomedical, Biotechnology)
▪Những ngành mới trong năm *2020*
· Bachelor of Applied Data Analytics
· Bachelor of Information Technology
· Master of Strategic Media
· Master of Science

III. Cơ Hội Thực Tập trong thời gian học
· Sinh Viên ngành Kinh Doanh (Business) ~ 20 Ngày (Năm 2 & 3)
· Sinh viên ngành kỹ sư và khoa học máy tính (Engineering & computer sciences) ~ 8 Tuần
· Sinh Viên các ngành về Y Tế (Health and Medicine, Nursing :Được dạy và trải nghiêm trong Bệnh Viện
· Sinh viên khoa Nghệ Thuật: Arts (Media and Education): Bắt buộc phải thực tập trong chương trình học