University of Applied Sciences Europe: Foundation year - Lựa chọn thông minh cho du học Đức

+ Liên kết với Đại học Khoa học Ứng dụng Châu Âu - University of Applied Sciences Europe (UE), Năm Dự bị (Foundation year) là khóa học 1 năm giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức cho những sinh viên chưa đủ điều kiện để vào khóa chính tại Đức.

+ Năm Dự bị sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học (Feststellungsprüfung) có thể thi trực tiếp tại khuôn viên UE Iserlohn.

* Các khóa học của Foundation year:

+ Khóa học kỹ thuật: chuẩn bị cho bạn các nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực Kỹ thuật và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Đức

+ Khóa học kinh doanh: chuẩn bị cho bạn các nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến kinh doanh và kinh tế bằng cả tiếng Đức và tiếng Anh

+ Yêu cầu tuyển sinh:

+ Có chứng chỉ B1 tiếng Đức hoặc tiếng Anh tùy thuộc vào khóa học đã chọn

+ Làm bài thi đầu vào của trường và phỏng vấn

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông