VÌ SAO NÊN CHỌN TAFE NEW SOUTH WALES?

▪️ 130 năm kinh nghiệm giảng dạy đào tạo với các chứng chỉ được công nhận toàn cầu.
▪️ Hơn 1200 khoá học đa dạng trong các ngành nghề và lĩnh vực.
▪️ Học bổng Jobs of Tomorrow cho học sinh nhập học khối ngành STEM.
▪️ Cơ hội chuyển tiếp lên các đại học danh tiếng