Video chương trình Giáo Dục - Hướng nghiệp : " Lộ trình Du học thông minh" trên HTV9.

[ Giáo dục & hướng nghiệp ]
"Lộ trình Du học thông minh": cơ hội giúp các vị phụ huynh và học sinh đạt giấc mơ Du học toàn cầu, chương trình phát sóng trực tiếp buổi trao đổi giữa đại diện của Hà Phương IED - đại diện trường đại học Quốc tế Stamford (STIU) và đài truyền hình HTV9.