CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG RED RIVER, CANADA ( PHẦN 1)

1, Học bổng dành cho phụ nữ học ngành kinh doanh

Hai suất học bổng, trong đó mỗi suất có giá trị tối đa $ 1500 dành cho những người phụ nữ có nhu cầu học các ngành thương mại phi truyền thống. Học bổng hỗ trợ trang trải học phí, các loại phụ phí và tài liệu.

Các tiêu chí lựa chọn bao gồm:

- Những tiến bộ trong học tập

- Ý thức học tập tốt và nhu cầu về tài chính.

Đơn xin học bổng phải được nộp cho Trung tâm Dịch vụ Sinh viên kèm theo các giấy tờ sau:

- Một bài tiểu luận hoặc một lá thư mô tả các mục tiêu nghề nghiệp của bạn

- Lý lịch lịch sử cuộc sống ngắn gọn

- Một lá thư giới thiệu từ cấp trên của bạn, người đã từng làm việc với bạn và hiểu rõ về bạn.

Hạn chót nộp đơn là ngày 31/10

2, Quỹ học bổng William J. Atkinson

Học bổng $ 750 dành cho các sinh viên theo học toàn thời gian trong các chương trình sau: Điện; Hệ thống nước; Kỹ thuật viên làm lạnh và điều hòa không khí.

Tiêu chí lựa chọn sẽ dựa trên:

- Tiến bộ học tập

- Nhu cầu tài chính.

Đơn xin học bổng phải được nộp về Trung tâm dịch vụ Sinh viên kèm với các giấy tờ sau:

  • Một lá thư ghi rõ các mục tiêu nghề nghiệp của họ, tại sao họ chọn lĩnh vực nghiên cứu này, và cách thức giải thưởng này sẽ đóng góp vào sự thành công của họ trong chương trình.
  • Một báo cáo tiến độ học tập tạm thời từ một giảng viên cũng

Hạn chót nộp đơn cho các chương trình mùa thu là ngày 15 tháng 10 và cho các chương trình mùa đông là ngày 15 tháng 3.

3, Học bổng Ted M. Konyk

Ted M. Konyk Bursary, đối tác sáng lập Dynamic Machine Corp, sẵn sàng trợ giúp sinh viên năm nhất của ngành Kỹ Thuật Sản Xuất. Hai học bổng tiền mặt (ước tính giá trị là $ 2000 mỗi suất) được cung cấp hàng năm.

Tiêu chí lựa chọn sẽ dựa trên:

  • Nhu cầu tài chính
  • Tiến bộ học tập. Những người nộp đơn phải đạt được mức GPA tối thiểu là 3.00.

Quỹ học bổng sẽ được giải ngân thành hai phần; một nửa sẽ được trao tại thời điểm lựa chọn người phù hợp; phần còn lại sẽ được trả như một khoản thanh toán cho các khoản phí năm thứ hai, khi việc ghi danh đã hoàn tất.

Đơn xin học bổng phải được gửi kèm giấy tờ sau:

  • Một lá thư giới thiệu ứng cử viên và chỉ ra lý do tại sao ứng cử viên thấy mình phù hợp

Hạn cuối nộp đơn là ngày 31 tháng 3. Các mẫu đơn phải được nộp cho Trung tâm Dịch vụ Sinh viên.