Cơ hội nhận học bổng lên đến 4000 USD/ năm học tại Mỹ với hai Trường: Olympic College và University of Mary Hardin – Baylor.

Olympic College  (Washington) đào tạo từ THPT, Cao đẳng Cộng đồng, Đại học. Học sinh sinh học hết lớp 11 tại Việt Nam được phép nhập học vào trường Olympic College. Năm thứ nhất, học sinh vừa học lớp 12 (chỉ học 6 môn), vừa học chương trình Năm thứ nhất Cao đẳng Cộng đồng. Kết thúc năm thứ 2 tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng. Học sinh được vào thẳng năm thứ 3 và năm thứ 4 Đại học tại các trường Top 100 của Mỹ.  

University of Mary Hardin – Baylor (Texas) được xếp hạng trong nhóm các trường Tier One

với danh hiệu là một trong những trường đại học đào tạo thạc sỹ tốt nhất miền Tây Hoa Kỳ.

Để được tư vấn thêm, mời bạn gọi số: 0946586768,0968567055 chat on Skype: haphuongied1, FB/haphuongied.com.vn; hoặc email: haphuongied@haphuongied.com.vn