Cơ hội giành học bổng trường Đại học Công nghệ Swinburne - Australia

 

Có bề dày lịch sử trên 100 năm, trường Đại học Công nghệ Swinburne là một cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín tại Australia. Từ cơ sở đầu tiên của trường được xây dựng từ năm 1908 tại Hawthorn, phía đông thành phố Melbourne, đến nay Đại học Swinburne đã có 4 cơ sở đào tạo, sở hữu hơn 20.000 sinh viên theo học.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nền giáo dục, Đại học Swinburne đem lại cho sinh viên cách tiếp cận với thế giới bên ngoài thông qua các khoá học thực tế. Ngoài ưu thế về giảng dạy và nghiên cứu trong các ngành thế mạnh như Khoa học kỹ thuật hay Công nghệ thông tin, trường cũng cung cấp các chương trình học về Kinh tế, Truyền thông hay Du lịch - Khách sạn...

Đại học Swinburne, cơ sở Hawthorn

Liên kết chặt chẽ với các trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới, duy trì tốt mối quan hệ quốc tế với các trường đại học khác, tạo mối liên hệ mật thiết với doanh nghiệp trong ngành, Swinburne đã và đang đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp được trang bị vững vàng các kiến thức và kỹ năng, giúp họ thành công trong nghề nghiệp.

Trong các kỳ nhập học năm 2018, Đại học Swinburne cung cấp một loạt học bổng không giới hạn số lượng cho sinh viên đến từ Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam, trao cho các sinh viên xuất sắc.

1. Học bổng quốc tế Chương trình sau đại học

Bất kỳ sinh viên nào theo học bất cứ chương trình học Thạc sỹ 2 năm nào trong kỳ 1 và kỳ 2 năm 2018 đều có cơ hội nhận học bổng này. Ngoại trừ các chương trình Tin học và Hệ thống mạng - Các chương trình này có học bổng riêng.

Các tiêu chí cần đạt:
 

Yêu cầu điểm số

Học bổng

 

Năm 1

Năm 2

 

Bậc đại học – điểm từ 6,5 trở lên

10%

15%

 
 
 

Bậc đại học – điểm từ 7,0 trở lên

15%

20%

 

Bậc đại học – điểm từ 7,5 trở lên

20%

25%

 

Bậc đại học – điểm từ 8,0 trở lên

25%

25%

 

 

2. Học bổng quốc tế Sau đại học Ngành tin học và Hệ thống mạng

Bất kỳ sinh viên nào theo học 1 trong 2 chương trình dưới đây trong kỳ 1 năm 2018 đều có cơ hội nhận học bổng này.

  • Học Thạc sỹ Công nghệ thông tin (Tin học chuyên nghiệp)

  • Học Thạc sỹ Khoa học (Hệ thống Mạng)

Các tiêu chí cần đạt:

Yêu cầu điểm số

Học bổng

 

Năm 1

Năm 2

 

Bậc đại học – điểm từ 7,0 trở lên

1000 AUD

1500 AUD

 
 
 

 

3. Học bổng quốc tế - Chương trình đại học 3 năm

Bất kỳ sinh viên nào theo học bất cứ chương trình đại học 3 năm trong kỳ 1 và 2 năm 2018 đều có cơ hội nhận học bổng này

Các tiêu chí cần đạt:

Yêu cầu điểm số - Việt Nam

Học bổng

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

 

Lớp 12  – 8,0 trở lên

10%

12%

15%

 
 
 

Lớp 12 – 8,5 trở lên

15%

17%

20%

 

Lớp 12 – 9,0 trở lên

20%

22%

25%

 

Lớp 12 – 9,5 trở lên

25%

25%

25%

 

 

4. Học bổng quốc tế - Chương trình đại học 4 năm

Bất kỳ sinh viên nào theo học bất cứ chương trình đại học 4 năm trong kỳ 1 và 2 năm 2018 đều có cơ hội nhận học bổng này

Các tiêu chí cần đạt:

Yêu cầu điểm số

Học bổng

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

 

Lớp 12  – 8,0 trở lên

10%

10%

12%

15%

 
 
 

Lớp 12 – 8,5 trở lên

15%

15%

17%

20%

 

Lớp 12 – 9,0 trở lên

20%

20%

22%

25%

 

Lớp 12 – 9,5 trở lên

25%

25%

25%

25%

 

 

5. Học bổng quốc tế – Chương trình chuyển tiếp Pathways:

Các sinh viên theo học bất cứ chương trình Dự bị Đại học - Foundation hay Cao đẳng chuyển tiếp - Unilink nào bắt đầu vào tháng 2, 6 và 10 năm 2018 (bao gồm cả học đi kèm với chương trình đại học) có cơ hội nhận học bổng này.

  • Lớp 11 - Điểm đạt từ 75% trở lên cho chương trình Foundation / Lớp 12 – điểm đạt 75% trở lên cho chương trình Unilink

  • Tất cả đơn xin học đạt yêu cầu trên sẽ nghiễm nhiên được nhận học bổng.

  • Việc phân chia giá trị học bổng sẽ được nêu rõ trong thư gửi đến cho sinh viên.

 

 

Để biết thêm các thông tin cụ thể về học bổng, hãy truy cập  https://www.swinburne.edu.au/study/options/scholarships/list/