HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC TORRENS – ÚC, 2017-2018

Đại học Torrens – Úc đang tìm kiếm các du học sinh Việt Nam xuất sắc để trao các học bổng chương trình kinh doanh trong năm học 2017 – 2018.

Đại học Torrens – Úc là một thành viên của Hệ thống Đại học Quốc tế Laureate, một mạng lưới hàng đầu của các trường đại học chất lượng và tiên tiến, bao gồm 70 trường nằm tại 25 quốc gia. Các sinh viên của các trường thuộc Laureate được học trong một môi trường học tiên tiến, được xây dựng bởi các chueyen gia đầu ngành; các sinh viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế ngay khi tốt nghiệp nhờ các chương trình liên kết với các doanh nghiệp.

Trong năm 2017 và 2018, trường Torrens dành riêng các suất học bổng cho du học sinh Việt Nam theo học các chương trình dự bị tiếng Anh, đại học và sau đại học.

1. Học bổng bậc đại học

Chi tiết học bổng

30 học bổng với trị giá 20% học phí năm nhất đại học.

Điều kiện nhận học bổng

 • Học bổng chỉ dành cho du học sinh Việt Nam.
 • Du học sinh mới nhập học trong năm 2017 và trong kỳ đầu của năm 2018.
 • Du học sinh có cơ hội nhận học bổng khi đăng ký học các chương trình Cử nhân ngành thương mại và Cử nhân ngành kinh doanh.
 • Học bổng sẽ được trao cho các du học sinh xuất sắc, dựa trên sự đánh giá hồ sơ.

Điều kiện về trình độ tiếng Anh tại Đại học Torrens:

Đối với các chương trình bậc Đại học

 • IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5): sinh viên trực tiếp học chương trình đại học.
 • Nếu không đủ IELTS 6.0, sinh viên phải theo học chương trình tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình chính.

Hãy liên lạc với Hà Phương IED để nhận tư vấn và hỗ trợ trong quá trình apply học tại trường và apply học bổng!

2. Học bổng bậc sau đại học

Chi tiết học bổng

20 học bổng với trị giá 25% học phí.

Điều kiện nhận học bổng

 • Học bổng chỉ dành cho du học sinh Việt Nam.
 • Du học sinh mới nhập học trong năm 2017.
 • Du học sinh có cơ hội nhận học bổng khi đăng ký học một số chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chứng chỉ và Chứng nhận sau đại học trong các ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Dự án và Kế toán.
 • Học bổng sẽ được trao cho các du học sinh xuất sắc, dựa trên sự đánh giá hồ sơ.

Điều kiện về trình độ tiếng Anh tại Đại học Torrens:

Đối với các chương trình bậc sau Đại học

 • IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0): sinh viên trực tiếp học chương trình sau đại học.
 • Nếu không đủ IELTS 6.5, sinh viên phải theo học chương trình tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình chính.

Hãy liên lạc với Hà Phương IED để nhận tư vấn và hỗ trợ trong quá trình apply học tại trường và apply học bổng!