DU HỌC ÚC: Công bố những thay đổi chính thức để thay thế visa 457, có hiệu lực từ năm 2018

Vừa qua, chi tiết về chương trình visa theo diện tay nghề có doanh nghiệp bảo lãnh vĩnh viễn tại Úc đã được công bố và sẽ có hiệu lực từ năm 2018.

Bộ Di trú (DIBP) cũng đã xác nhận sẽ có một vài thỏa thuận chuyển đổi đối với sự thay đổi của chương trình visa 457, dòng visa sẽ bị hủy bỏ vào tháng 3/2018.

Kể từ 1/3/2018, chỉ có những công việc nằm trong danh sách kỹ năng chiến lược trung hàn và dài hạn mới được xin visa trực tiếp theo Chương trình định cư Úc theo diện tay nghề có doanh nghiệp bảo lãnh (ENS) và Chương trình doanh nghiệp vùng miền bảo lãnh (RSMS).

Những thay đổi đối với quy đinh về cư trú đồng nghĩa với việc quãng thời gian để hội đủ điều kiện chuyển từ cư trú tạm thời sang cư trú vĩnh viễn sẽ tăng từ 2 năm lên 3 năm, và các ứng viên sẽ phải dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn, thay vì mức 50 tuổi như hiện tại.

Visa tam thời 457 sẽ bị hủy bỏ trong vòng 2 tuần đầu của tháng 3/2018 và sau đó sẽ bị thay thế bởi 2 dòng visa mới, 1 có thời hạn 2 năm và 1 có thời hạn 4 năm.

Chúng sẽ được liên kết với Danh sách tau nghề ngắn hạn (STSOL) và Danh sách kỹ năng chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL) VÀ SẼ tiếp tục được Bộ Việc làm tiếp tục cập nhập 6 tháng một lần, với lần đánh giá tiếp theo vào tháng 1/2018.

Các ngành nghề trong danh sách STSOL sẽ đủ điều kiện để được cấp visa thời hạn 2 năm và chỉ được cho phép một lần gia hạn thêm 6 năm.

Các ngành nghề thuộc danh sách MLTSSL sẽ đủ điều kiện để được cấp visa thời hạn 4 năm và chỉ có danh sách và dòng visa này mới là con đường để cư trú vĩnh viễn sau 3 năm.

Visa 457 đã rất phổ biến đối với những người sử dụng lao động. Tuy nhiên, 2 dòng visa mới sẽ khiến họ chịu mức phí cao hơn và không rõ liệu điều này có khiến số lượng người sử dụng lao động đăng tuyển những công việc của dòng visa này giảm đi hay không.

 

UCOL |