ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TUYỂN SINH HỆ DU HỌC TẠI CHỖ AUSTRALIA KHÓA 11


Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, một trong những đối tác của Hà Phương IED đã bắt đầu khóa 11 cho sinh viên hệ Du học tại chỗ.

Đây là chương trình liên kết giảng dạy giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Học viện Nam Úc. Hà Phương IED đã và đang đóng vai trò là nhà tư vấn và thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Anh cho hệ đào tạo này. 

Hơn 500 sinh viên đã chính thức nhập học khóa 11 với 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kỹ su máy tính (IT). Với chương trình 1 năm dự bị tiếng Anh cùng các môn học cơ bản và 2 năm học chuyên ngành, các sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân cao đẳng của Học viện Nam Úc. Sinh viên tốt ngiệp chương trình này có thể học tiếp để nhận được bằng cấp cao hơn tại các trường Đại học của Úc.

Mọi chi tiết xem tại trang mạng của trường http://www.haui.edu.vn