HÌnh ảnh "Lễ ký kết hợp tác Tư vấn, đào tạo & tuyển sinh du học" giữa Hà Phương IED và Dadico

Sáng ngày 01/11/2016,tại Trụ sở DADICO đã tiến hành Lễ Ký kết Hợp đồng Hợp tác giữa Công ty CP Đào tạo - Dịch vụ Miền Bắc (DADICO) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Phát triển quốc tế Hà Phương (HPIED).

Hai bên sẽ hợp tác, liên kết Tư vấn, Đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành, Tuyển sinh Du học trong thời gian 5 năm 2016 - 2021.

Một số Hình ảnh trong lễ ký kết :