Hình ảnh hội thảo "Diễn đàn Hiệu trưởng Hà Nội - Victoria, Australia tại KS.Melia 25-10-2016"

Hội thảo "Diễn đàn hiệu trưởng giữa Hà Nội và bang Victoria Úc - Công tác giảng dạy khoa học,công nghệ, kỹ thuật, toán học"