Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin - (INFORMATION TECHNOLOGY)

 1. Những điểm nổi bật

Học IT tại Thái Lan đang hấp dẫn hơn bao giờ hết! Với sự hỗ trợ ngày càng tăng từ các công ty và chính phủ, có rất nhiều cơ hội để thu được những kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho công việc và một sự nghiệp quốc tế trong ngành công nghiệp IT.

Phân khoa

Chúng tôi phân chia thành ba khoa nhỏ : Phát triển Ứng dụng di động, Công nghệ Thương mại điện tử và Kỹ thuật phần mềm.

Tại sao lại nên học IT tại Stamford?

Sĩ số lớp ít: Thường vào khoảng 30 sinh viên mỗi lớp

Môi trường quốc tế thân thiện, với sự hỗ trợ chặt chẽ từ các giảng viên.

 

Các hoạt động trong và ngoài cơ sở

Tham gia vào các cuộc thi ở Thái Lan và nước ngoài. Tham quan học tập ở các công ty IT hàng đầu.

 

Đội ngũ giảng viên Quốc tế

Học hỏi từ đội ngũ giảng viên chuyên gia về IT. Gặp gỡ những giảng viên khách mời đang làm việc trong ngành công nghiệp này tại: Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ, IBM, Intel, Microsoft, Oracle.

 

Tập trung vào các công nghệ tiên tiến

Phát triển ứng dụng di động, phát triển web, mạng máy tính, điện toán đám mây, bảo mật máy tính, quản lý cơ sở dữ liệu.

 

Công cụ công nghiệp / Lợi ích

Có tài khoản miễn phí tại máy chủ web, miễn phí phần mềm phát triển Microsoft, đào tạo cấp chứng chỉ: Microsoft, Oracle,... , hội thảo với các cộng đồng doanh nghiệp, các chương trình giao lưu quốc tế.

 

 

BẠN SẼ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG KỸ NĂNG:

 • Phát triển ứng dụng di động
 • Phát triển web
 • Mạng và Truyền số liệu
 • Quản trị hệ thống
 • Cơ sở dữ liệu
 • Phát triển ứng dụng theo đội
 • Trình bày dự án

 

BẠN CÓ THỂ SẼ TẠO RA:

 • Ứng dụng di động cho Android, IOS, Cordova
 • Hệ quản trị nội dung (CMS) website như Joomla, WordPress
 • Ứng dụng Web với công nghiệp API
 • Cơ sở hạ tầng mạng
 • Trò chơi máy tính
 • Dự án start-up

 

 1. Cấu trúc chương trình học
  • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
  • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

 • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 20 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

ENT101: Tư duy thương mại

ITE 101: Giới thiệu về Công nghệ thông tin

ITE 120: Phát triển Web I

ITE 201: Dịch vụ IT & Quản lý sự cố

ITE 210: Đạo đức và Luật Công nghệ thông tin

ITE 221: Lập trình I

ITE 231: Nguyên tắc cơ bản của Quản trị hệ thống

ITE 240: Nguyên tắc của hệ điều hành

ITE 254: Tương tác Người – máy (Human Computer Interaction)

ITE 441: Nguyên tắc cơ bản của hệ thống cơ sở dữ liệu

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

ITE 220: Phát triển Web II

ITE 222: Lập trình II

ITE 233: Phát triển Ứng dụng

ITE 321: Hệ thống phân tích, thiết kế & thực hiện

ITE 331: Multimedia Technologies

ITE 337: Hệ thống quản trị nội dung

ITE 420: Thông tin và Hệ thống an ninh

ITE 442: Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu

ITE 475: Truyền thông và mạng dữ liệu

ITE 479: Kế hoạch CNTT và Quản lý dự án

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

Chọn 5 môn cho tổng cộng 20 tín chỉ

Phát triển Ứng dụng di động

ITE 342: Phát triển ứng dụng cho iOS

ITE 343: Phát triển ứng dụng cho Android

ITE 451: Điện toán đám mây

ITE 447: Chủ đề hiện nay của Công nghệ Web

ITE 448: Chủ đề hiện nay của Điện toán di động

 

Công nghệ Thương mại điện tử

MKT 213: Nguyên lý Marketing

MKT 333: Marketing kỹ thuật số

MKT 345: Ứng dụng hóa trò chơi điện tử

ITE 340: Hệ thống và cơ sở hạ tầng Công nghệ Thương mại điện tử

ITE 362: Công nghệ quảng cáo kỹ thuật số

 

Kỹ thuật phần mềm

ITE 365: Quản lý phần mềm

ITE 435: Xây dựng phần mềm

ITE 367: Thiết kế phần mềm

ITE 368: Kiểm tra và bảo trì phần mềm

ITE 445: Chủ đề hiện nay của xây dựng phần mềm

 

 1. Triển vọng nghề nghiệp

Một loạt các công việc liên quan đến công nghệ phát triển ứng dụng di động và web.

Kỹ sư phần mềm / Nhà phát triển Web

Chuyên viên phân tích kinh doanh (BA)

Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị viên Mạng / Hệ thống

Giảng dạy

Nhà thiết kế phần mềm

Nhà quản lý dự án

Nhà quản lý IT

Doanh nhân công nghệ