Chương trình Cử nhân Quản lý nhân sự - (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

 1. Những điểm nổi bật

Chương trình Cử nhân Quản lý nhân sự được trang bị với các thông tin khoa học có uy tín cao và SHRM - Bảo đảm việc đánh giá học tập. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có kỹ năng tổ chức tốt, khả năng đa nhiệm, và thích được làm việc với mọi người, Nhân sự là lĩnh vực của bạn.

 

cử nhân quản lý nhân sự - đại học stamford

 

Tìm hiểu cách làm thế nào để tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý những khía cạnh liên quan đến nhân lực. Phát triển kỹ năng giao tiếp để tạo ra môi trường làm việc và vị trí cho nhân sự tại mọi công ty.

 

Có được kinh nghiệm thực tế cuộc sống với ba cấp độ của ngành công nghiệp:

Về đào tạo nghề

Shadowing Job

Dự án Nhân sự Capstone

 

BẠN SẼ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG KỸ NĂNG:

 • Tuyển dụng và tuyển chọn
 • Quản lý tài năng
 • Đào tạo và phát triển
 • Luật lao động
 • Tạo văn hóa tổ chức hợp tác
 • Quản lý trọng tài và giải quyết xung đột
 • Quản trị nguồn nhân sự quốc tế
 • Quản lý kiến thức

 

BẠN CÓ THỂ SẼ:

 • Tuyển dụng và tuyển chọn: Giám sát việc tuyển dụng, phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên mới.
 • Luật Lao động và Trọng tài: Tạo mối liên kết giữa việc quản lý của một tổ chức và nhân viên.
 • Quản lý quốc tế: Quản lý lực lượng lao động quốc tế.
 • Chiến lược Quản trị nhân sự: Áp dụng phương pháp tiếp cận mới để thiết kế quy trình, kế thừa và giao tiếp giữa quản lý và nhân viên.
 • Đào tạo và phát triển: Phát triển năng lực nhằm nâng cao hiệu suất của cá nhân và tổ chức.
 • Quản lý tài năng: Quản lý hiệu quả, phát triển sự nghiệp.

 

 1. Cấu trúc chương trình học
  • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
  • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

 • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 32 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 28 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

ACC 101: Nguyên lý Kế toán tài chính

ACC 102: Quản lý Kế toán

BUS 206: Các nguyên tắc Quản lý

ECO 200: Giới thiệu về Kinh tế

LAW 201: Luật kinh doanh

MKT 213: Nguyên tắc Marketing

LIB 300: Kinh doanh Truyền thông

STA 201: Thống kê kinh doanh

ENT 201: Đổi mới và Sáng tạo

FIN 220: Tài chính doanh nghiệp

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

BUS 331: Quản lý hoạt động

MGN 360: Khả năng Lãnh đạo

BUS 375: Nghiên cứu Kinh doanh

BUS 421: Quản trị chiến lược

MGN 221: Quản lý Nhân sự

MKT 220: Hành vi tiêu dùng

MGN 384: Quản lý Dự án

LIB 235: Đạo đức Nghề nghiệp

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

Chọn 7 môn học với tổng số 28 tín chỉ từ những môn học sau đây

MGN 340: Hành vi tổ chức

HRM 201: Thay đổi quản lý

HRM 202: Tuyển dụng và tuyển chọn

HRM 203: Luật Lao động

HRM 302: Quản lý tài năng

HRM 303: Kỹ năng cá nhân

HRM 401: Phát triển tổ chức

MGN 260: Quản lý Kiến thức

BUS 409: Quản lý đa văn hóa

 

 1. Triển vọng nghề nghiệp

Nhà tổng hợp nhân sự: Làm việc như một người quản lý nhân sự quản lý ngày với nhiệm vụ hoạt động trong ngày và lập kế hoạch quản lý chiến lược.

Tư vấn quản lý: Như một nhà tư vấn chức năng cụ thể ví dụ, tuyển dụng và tuyển chọn, săn đầu người, quản lý tài năng, luật lao động, đào tạo và phát triển để trở thành một đối tác chiến lược với một chủ doanh nghiệp.

 

Doanh nhân: Hãy là một nhà kinh doanh bằng cách mở văn phòng tư vấn nhân sự cho riêng bạn.