Chương trình Cử nhân Phát thanh truyền hình và Báo chí - (BOARDCAST AND JOURNALISM)

 1. Những điểm nổi bật

Bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực năng động và thú vị về phương tiện truyền thông và thông tin liên lạc bằng cách tham gia khóa học Nghệ thuật truyền thông trường Stamford. Bạn sẽ có cơ hội để làm việc với các thiết bị công nghiệp chuẩn nghe nhìn, một studio chuyên nghiệp, và bộ chỉnh sửa để bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng của bạn.

 

Là một sinh viên trong chương trình Báo chí và truyền hình, bạn sẽ nắm vững nghệ thuật tường thuật trực quan và in ấn đồng thời học cách khéo léo kết hợp sự sáng tạo và sự hiểu biết của mình để truyền tải cả thế giới cho mọi người.

 

 

Chương trình giảng dạy sinh động của chúng tôi được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia có nền tảng vững chắc trong ngành công nghiệp - cả ở Thái Lan và nước ngoài.

 

Có các khóa học mang đến những trải nghiệm học tập phù hợp với sự quan tâm và tài năng của bạn:

Thuyết minh hình ảnh - cho những sinh viên có niềm đam mê tạo ra sản phẩm có tính định hướng, nhằm truyền đạt nghệ thuật thuyết minh

 

Phát triển Nội dung truyền thông - cho những người có những ý tưởng mạnh mẽ, và một mong muốn tạo ra những câu chuyện và làm việc trong ngành báo chí.

 

Sinh viên có được kinh nghiệm trong nghề sớm là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Với các dự án công nghiệp, sinh viên có cơ hội kết nối trong ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao.

 

BẠN SẼ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG KỸ NĂNG:

 • Viết
 • Báo cáo
 • Cung cấp
 • Sản xuất
 • Chỉnh sửa đồ họa
 • Vận hành máy quay
 • Trình bày câu chuyện
 • Phát triển kịch bản
 • Biểu diễn
 • Thiết kế

 

BẠN CÓ THỂ TẠO RA:

 • Phim tài liệu ngắn
 • Chương trình tivi
 • Tin tức
 • Tạp chí
 • Chương trình phát thanh
 • Trailer phim
 • Báo
 • Video ca nhạc
 • Nhiếp ảnh kỹ thuật số
 • Kịch bản

 

 1. Cấu trúc chương trình học
  • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
  • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

 • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 20 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

LIB 209: Truyền thông đa văn hóa

LIB 230: Phát biểu trước công chúng

LIB 235: Đạo đức Nghề nghiệp

MAS 225: Giới thiệu về PR và quảng cáo

MAS 226: Giới thiệu Báo chí

MAS 378: Truyền thông trình bày / Hiệu suất

MAS 386: Truyền Thuyết phục

ENT 201: Đổi mới và Sáng tạo

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

CMD 201: Thiết kế đồ họa I

MAS 305: Sản xuất Chương trình truyền hình

MAS 372: Sản xuất báo

MAS 360: Thuyết minh cho phim và chương trình truyền hình

MAS 364: Cơ sở của kịch

MAS 372: Sản xuất báo

MAS 385: Viết kịch

MAS 460: Quản lý Truyền thông

MAS 475: Doanh nhân truyền thông

MAS 490: Dự án truyền thông và triển lãm

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

Chọn 5 môn học với tổng số 20 tín chỉ từ những môn học sau đây

Thuyết minh hình ảnh

MAS 365: Sản xuất chương trình truyền hình nâng cao

MAS 410: Nhiếp ảnh nâng cao

MAS 426: Ảnh báo chí

MAS 468: Thuyết minh cho phim và chương trình truyền hình

MAS 453: Sản xuất hậu kỳ

ADV 215: Nhiếp ảnh quảng cáo

CMD 102: Lý thuyết màu sắc

 

Phát triển Nội dung truyền thông

MAS 332: Sản xuất và viết bài tạp chí

MAS 341: Báo cáo điều tra

MAS 343: Báo chí giải trí

MAS 355: Phương tiện truyền thông trực tuyến mới

MAS 395: Báo chí thể thao

MAS 459: Viết kịch

MAS 465: Viết tin tức báo cáo thời sự nâng cao

 

 1. Triển vọng nghề nghiệp
  • Nhiếp ảnh gia
  • Nhà sản xuất tin tức
  • Nhà sản xuất phim
  • DJ
  • Quản lý kỹ thuật số đa phương tiện
  • Nhà phát triển sản xuất hậu kỳ
  • Máy chủ truyền hình

Xin xem nội dung chương trình bằng tiếng Anh từ website của Stamford qua đường link này: