Chương trình cử nhân Quan hệ Quốc tế - (International Relations)

 1. Những điểm nổi bật

Các chương trình học về Quan hệ Quốc tế đang có một tầm quan trọng thiết yếu khi thế giới của chúng ta sẽ ngày càng trở nên kết nối với nhau hơn. Nhưng chính xác thì Quan hệ Quốc tế là gì?

 

Theo như ban đầu, Quan hệ Quốc tế được đặt ra để kiểm tra và phân tích môi trường toàn cầu bao gồm chủ yếu để theo đuổi, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, kể từ năm 1990, phạm vi của nó đã mở rộng và bây giờ nó đề cập tới bản chất của các mối quan hệ thay đổi và mối liên kết giữa các quốc gia và các tổ chức phi chính phủ. Quan trọng hơn, nó nhằm mục đích giải thích cơ chế của hệ thống Quốc tế - các lực lượng, các yếu tố và lợi ích, hải quan, quy tắc, chuẩn mực, thể chế, định nghĩa thế giới hiện nay và tác động của nó đến cuộc sống của chúng ta.

 

 

 

Cử nhân Quan hệ Quốc tế của Stamford là một Chương trình quản trị kinh doanh trong đó tiếp tục phát triển năng khiếu của học sinh trong lĩnh vực nhận thức chính trị, hiểu biết về kinh tế, và hợp tác quốc tế. Điểm nổi bật khác là:

 

 • Tập trung nghiên cứu trường hợp về ASEAN
 • Tìm hiểu về khái niệm, kết nối, phân tích và dự đoán đó là phương pháp hữu ích cho sự nghiệp tương lai
 • Định hướng thị trường việc làm , nhấn mạnh vào ứng dụng của Quan hệ Quốc tế

 

 1. Cấu trúc chương trình học
  • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
  • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

 • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 32 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 28 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

ACC 101: Nguyên lý Kế toán tài chính

ACC 102: Quản lý Kế toán

BUS 206: Các nguyên tắc Quản lý

ECO 200: Giới thiệu về Kinh tế

LAW 201: Luật kinh doanh

MKT 213: Nguyên tắc Marketing

LIB 300: Kinh doanh Truyền thông

STA 201: Thống kê kinh doanh

ENT 201: Đổi mới và Sáng tạo

FIN 220: Tài chính doanh nghiệp

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

BUS 331: Quản lý hoạt động lãnh đạo

MGN 360: Khả năng lãnh đạo

BUS 375: Nghiên cứu kinh doanh

BUS 421: Quản lý chiến lược

MGN 221: Quản trị nhân sự

MKT 220: Hành vi người tiêu dùng

MGN 384: Quản lý dự án

LIB 235: Đạo đức Nghề nghiệp

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

Chọn 7 môn học với tổng số 28 tín chỉ từ những môn học sau đây

IRR 200 Giới thiệu về Quan hệ Quốc tế

IRR 201 Giới thiệu về so sánh Chính trị

IRR 230 Phương pháp nghiên cứu Quan hệ Quốc tế

IRR 250 Kinh tế Chính trị Quốc tế

IRR 270 Tổ chức Quốc tế

IRR 300 Luật Quốc tế và Chính sách thương mại

IRR 330 An ninh Quốc tế: Xung đột và hợp tác

IRR 350 Chiến lược phát triển toàn cầu

IRR 430 Phân tích Chính sách đối ngoại

IRR 450 Địa chính trị và tư duy đại chiến lược

IRR 470 Mẫu khái niệm về Quan hệ quốc tế

 

 1. Triển vọng nghề nghiệp

Làm việc cho chính phủ, báo chí, pháp luật, các Tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, Tổ chức Kinh doanh quốc tế (phân tích rủi ro, tư vấn), và nghiên cứu.

Khóa học Quan hệ Quốc tế cung cấp cho học sinh những kỹ năng hữu ích bao gồm:

 • Các khả năng nghiên cứu, tìm tòi và kiểm tra thông tin kỹ lưỡng
 • Khả năng quan sát phân tích và xây dựng lập luận chặt chẽ
 • Nâng cao khả năng nói và viết
 • Có sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy và sáng tạo
 • Làm việc theo nhóm trong một môi trường đa văn hóa
 • Có sự hiểu biết và đánh giá vững chắc về chính trị toàn cầu