Ngành quan hệ quốc tế Đại học Stamford và những điểm thú vị

Trong thời kì hội nhập và không ngừng thay đổi những xu hướng phát triển như ngày nay, ngành Quan hệ quốc tế đang trở thành một trong những ngành học hấp dẫn và thu hút sinh viên tại nhiều nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Đại học Quốc tế Stamford (STIU) đã hợp tác với Trường Kinh doanh EU ở Barcelona, Geneva và Montreux, mang đến cơ hội học tập cho sinh viên Ngành Quan hệ quốc tế với phương châm “ Giá địa phương, chất lượng quốc tế”.

Quan hệ quốc tế là gì? Tại sao lại là ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Stamford?

Khi các nước trên thế giới đang dần trở nên kết nối, khi cụm từ “toàn cầu hóa” đang dần trở nên quen thuộc với mỗi doanh nghiệp thì quan hệ quốc tế lại càng được chú trọng.

Quan hệ quốc tế là môn học nhằm phân tích và kiểm tra môi trường toàn cầu gồm chủ yếu là các quốc gia độc lập chủ quyền muốn theo đuổi, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, từ sau năm 1990, phạm vi của môn học đã được mở rộng. Hiện tại, môn học đề cập đến bản chất của các mối quan hệ và mối liên kết giữa các quốc gia với các bên không thuộc khu vực nhà nước. Quan trọng hơn, nó nhằm mục đích giải thích cơ chế của hệ thống quốc tế - các lực lượng, các yếu tố và lợi ích, phong tục, quy tắc, định mức, tổ chức và những ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Stamford chuyên ngành quan hệ quốc tế là một chương trình Quản trị Kinh doanh nhằm phát triển năng lực của sinh viên trong lĩnh vực nhận thức chính trị, hiểu biết về kinh tế và hợp tác quốc tế.

Sinh viên theo học Chương trình Quốc tế sẽ học hai năm đầu tại STIU và dành thêm hai năm nữa tại Trường Kinh doanh EU, tại một trong những trường ở Tây Ban Nha hoặc Thụy Sĩ. Sinh viên sẽ nhận được hai bằng sau khi tốt nghiệp là BBA trong Quan hệ Quốc tế từ STIU và BA trong Quan hệ Quốc tế từ Trường Kinh doanh EU.

Cụ thể, Quan hệ quốc tế nghiên cứu về các vấn đề sau đây:

 • Nghiên cứu chuyên sâu về ASEAN
 • Tìm hiểu khái niệm, phân tích và dự đoán phương pháp, công cụ nào là có lợi cho tương lai.
 • Định hướng thị trường lao động

Sinh viên sẽ thu nhận được những kĩ năng gì?

Theo học Ngàng Quan hệ quốc tế của Đại học Stamford, sinh viên có thể được trang bị những kĩ năng :

 • Thể hiện kiến thức làm việc và khả năng áp dụng quan hệ quốc tế trong các tình huống thực tế.
 • Phát triển kĩ năng phân tích
 • Phân tích các vấn đề và sự kiện quốc tế cũng như xác định các xu thế toàn cầu.
 • Thể hiện kĩ năng giao tiếp bằng văn bản và thuyết trình.
 • Thể hiện năng lực trong các lĩnh vực năng lực văn hoá, hợp tác quốc tế và giải quyết vấn đề, và quyền công dân toàn cầu.
 • Năng lực mạnh mẽ trong nỗ lực trí tuệ và sáng tạo
 • Làm việc theo nhóm trong môi trường đa văn hoá
 • Hiểu và hiểu biết sâu sắc về chính trị toàn cầu

Cơ hội nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế của Đại học Stamford, sinh viên sẽ có thể làm trong chính phủ, báo chí, luật, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, kinh doanh quốc tế (phân tích nguy cơ, tư vấn).

Ngành Quan hệ quốc tế nói riêng và các ngành của Đại học Stamford nói chung được đầu tư kĩ lượng về chất lượng giảng dạy đạt chuẩn quốc tế do Mỹ công nhận, cơ sở vật chất hiện đại và cơ hội tiếp cận với trải nghiệm học thực tế. Quan hệ quốc tế tại Đại học Stamford chính là câu trả lời cho những ai muốn theo đuổi ước mơ cho thành một chuyên viên phân tích các xu thế toàn cầu.